Direcţia pentru Agricultură Harghita


Image 1

Directia pentru Agricultura Harghita (D.A. HR) este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare si de dezvoltare rurala, la nivel judetean.
Directia pentru Agricultura Harghita este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale în teritoriu si este condusa de un director executiv.

Directia pentru Agricultura Harghita raspunde de:
- realizarea strategiilor si politicilor agroalimentare si de dezvoltare rurala ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la nivel judetean,
- de aplicarea pârghiilor si mecanismelor specifice economiei de piata, în vederea stimularii productiei agricole, în concordanta cu cerintele de aprovizionare ale populatiei si de export
- de implementarea programelor de dezvoltare rurala.

Image 2

În cadrul Directiei pentru Agricultura Harghita functioneaza Unitatea Fitosanitara – unitate fara personalitate juridica, iar în subordine functioneaza Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice - unitate cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii.


Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság


Az Igazgatóság a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium dekoncentrált közhivatala, melynek rendeltetése a Minisztérium által előírt termékpiaci és vidékfejlesztési politikák illetve stratégiák megyei szinten történő alkalmazása.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi szintű mezőgazdasági szakigazgatósága, melyet végrehajtó igazgató koordonál.

A Mezőgazdasági Igazgatóság felelősségi köre a következőkre terjed ki:
- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság által előírt élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési startégiák és politikák megyei szinten történő alkalmazása;
- a gazdasági termelés ösztönzése érdekében, a piacgazdaság specifikus eszközeinek és ösztönzőinek gyakorlatba ültetése, a népességi szükségletek valamint az export igény függvényében;
- a vidékfejlesztési programok gyakorlati alkalmazása.

A Mezőgazdasági Igazgatóság keretén belül két alegység müködik: az Igazgatóság szervezeti részeként müködő, jogi személyiséggel nem rendelkező Növényegészségügyi Hivatal (Unitate Fitosanitară), valamint a Igazgatóságnak alárendelt, jogi személyiséggel rendelkező, teljes mértékben önellátó Talajtani Hivatal (Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice- OSPA).